Majgatan 4, 582 46 Linköping


013-25 38 69


info@nikodemusinstitutet.se


www.nikodemusinstitutet.seKONTAKT

LÄNKAR

SOCIALT

DRIVS AV

VÅR VISION ÄR...

VILKA VI ÄR

Vill du veta vad vi tror?

Nikodemusinstitutet är grundat i evangelikal kristen tro med pentekostal betoning.

Med evangelikal menar vi den parakyrkliga världsvida rörelse som betonar fyra grundsatser:

1. Tron på bibeln som Guds heliga och inspirerade ord, den slutgiltiga auktoriteten för tro och liv.

2. Tron på frälsning endast genom Jesu försoningsdöd på korset.

3. Tron på behovet av personlig omvändelse.

4. Tron på behovet och vikten av världsomfattande evangelisation.

Med pentekostal menar vi framförallt en betoning på den helige Andes manifestation och gåvor (charismata) som utrustar och ger kraft till mission.

Varför heter vi Nikodemus?

Namnet Nikodemusinstitutet är inspirerat av bibelns Nikodemus. Vi läser om honom tre gånger i Johannesevangeliet. Läs 3:1-6 Läs 7:50-52 Läs 19:38-39 Första gången vi möter honom i kapitel 3 kommer han ensam i skydd av mörkret för att diskutera med Jesus om frälsning och pånyttfödelse. Han har svårt att förstå och ta till sig det han hör. Därefter är tyst om Nikodemus tills kapitel 7 då han verkar vara positivt inställd till Jesus (men han ställer bara en fråga, inget påstående eller bekännelse). Sedan är det tyst igen. Men i kapitel 19, när Jesus precis dött och hans kropp ska begravas och alla lärjungar flytt för livet, då är det just Nikodemus som är villig att riskera livet i en öppen bekännelse av sin tro. En förvandling har skett sedan första mötet med Jesus på natten. Det var en gradvis process som ledde till förvandling. Vi kan jämföra det med en soluppgång där ljuset blir klarare och klarare (därav bibelskolans logotyp). Nikodemus tycker vi därför är ett passande namn för en bibelskola vars motto är ”studier som förvandlar.” Institut tycker vi uttrycker visionen att ta det bästa ur tre världar: akademin, kyrkan och folkhögskolan.

Vilken bakgrund har skolan?

Nikodemusinstitutet är en relativt nyformad bibelskola, i ett samarbete mellan Mariannelunds folkhögskola och Pingstkyrkan i Linköping, som har bedrivit bibelskoleutbildning i över 30 år på Bibelskolan Bjärka-Säby.

VI SOM UNDERVISAR

Nikodemusinstitutets huvudlärare är kompetenta och erfarna bibellärare med passion för studier och undervisning. Ett flertal andra lärare, med evangelikal och pentekostal bakgrund, från olika kyrkor är engagerade i de valbara kurserna och som gästlärare.

Mikael Stenhammar

Huvudlärare


Bibelbruk, Gudskunskap.


Delvis tjänstledig under 2017/2018.


Marcus Sönnerbrandt Huvudlärare

Bibelns budskap, Lärjungaskap & Tjänst.

Ansvarig Fördjupningsspåret


Anette Fredrikssson Huvudlärare

Bibelns frälsningsdrama.

Lärjungaskap & Tjänst

 Ansvarig Tjänstespåret.

Björne   

Erixon Huvudlärare

Kyrkans resa och Missions- kunskap.

Birgitta Wallhagen Lärare

Lärjungaskap & tjänst (relationer och själavård).


Vara en klassisk bibelskola i tiden, där evangelikal tro med pentekostal betoning presenteras i uppdaterat och tillgängligt format. Vårda och utveckla bibelskolegenren och erbjuda det bästa av tre världar: faktakunskap från akademin, (Guds)relationskunskap från kyrkan och pedagogik från folkhögskolan.

…VARA TROGNA OCH RELEVANTA

Maria

Eriksson

Kursföreståndare Huvudlärare

Gudskunskap, Lärjungaskap & Tjänst.

 Ansvarig Missionsspåret.

Maria Gustin-Bergström Lärare

Sången och musiken i församlingen.Foto på

framkallning Foto på

framkallning