Majgatan 4, 582 46 Linköping


013-25 38 69


info@nikodemusinstitutet.se


www.nikodemusinstitutet.seKONTAKT

LÄNKAR

SOCIALT

DRIVS AV

HALVTID BIBELBRUK BIBELNS FRÄLSNINGSDRAMA KYRKANS RESA GUDSKUNSKAP BIBELNS BUDSKAP LÄRJUNGASKAP & TJÄNST

Teologi: Halvtids grundkurs för alla.

Stommen i vår bibelskola utgörs av en grundkurs i teologi som går 3 förmiddagar i veckan (8.15-12.20) då du får viktiga och intressanta ämnen som utmanar och bygger både tanke och tro.

Du kan välja att läsa en termin eller två terminer, börja höst eller vår.

Du kan se kursutbudet ovanför.

Undervisningen på förmiddagarna är gemensam för alla, oavsett om du läser heltid eller halvtid eller vilken inriktning du valt.

Förutom tiden i klassrummet har varje ämne olika moment, såsom att i självstudier jobba med något specifikt som intresserar dig, eller att i ett grupparbete förbereda och presentera något eller läsa en bok som fångat ditt intresse och sedan skriva en recession.

Inga förkunskaper krävs, och ämnena är upplagd för att passa både van och ovan bibelläsare, nyomvänd som ”gammel-kristen”, färsk från gymnasiet och pensionär (ja, vi har och välkomnar alla åldrar!).

BIBELSKOLAN

Ansök idag!I mitt livspussel funkar det  att läsa teologi  3 förmiddagar i veckan. Så här  kan en av mina veckor se ut.


Kyrkans resa


Här får du följa den kristna församlingens omväxlande, spännande och viktiga "resa" under två tusen år. Du lär känna  personer som på olika sätt gjort viktiga insatser under historiens gång samt ser hur deras tankar och avgörande gärningar kan kopplas ihop med frågor som är aktuella i vår tid. 
Bibelns budskap


I den här kursen får du lära dig mer om innehållet i ett par utvalda bibelböcker. Vem skrev böckerna,? Till vem skrevs de och vad var budskapet.? Vad lär vi  oss idag av det som skrevs och hur kan de teologiska lärdomarna omvandlas till praktik i vår tid? En spännande resa in i Bibeln väntar!


Lärjungaskap & Tjänst


Huvudsyftet i detta ämne är att utveckla och fördjupa det personliga lärjungaskapet. genom att studera den praktiska tillämpningen av tron. Under året läser du ämnen som bön,, personlig andakt, relationer, själavård, .predikan, evangelisation, ledarskap m.m. Vissa praktiska moduler vävs in i ämnet.


Gudskunskap


Huvudsyftet i detta ämne är att du ska få en bred teologisk kunskap i den systematiska teologins  olika byggstenar och hur de kopplar i varandra. Vi läser bland annat om tron, Gud som Fader, Son och Ande, frälsningen, församlingen och framtidshoppet. Målet är att du själv,ska förstå mer av vad den kristna tron handlar om och  bli rustad att bätttre kunna dela den med andra.


Bibelbruk


Huvudsyftet med ämnet är att du ska få en grundläggande ”körkortsträning” i bibelbruk. Genom att blanda teori i bibeltolkning med praktisk tillämpning på Bibelns olika texttyper, får du redskap att förstå och hantera Guds Ord på ett sätt som både ärar Gud och uppbygger människor.Bibelns frälsningsdrama


Huvudsyftet är att du ska få en bild av hur Guds frälsningsdrama utvecklar sig och löper genom hela Bibeln. Genom att följa dramats akter i både Gamla och Nya Testamentet får du en översiktlig och sammanhängande bild av både Bibelns huvudbudskap samt de olika böckernas bidrag till helheten.