Söker vägen   vidare…

Nikodemusinstitutet söker vägen vidare och kommer

därför inte att genomföra någon folkhögskolekurs

under läsåret 2018-2019 eller 2019-2020

Vi håller dig underrättad om våra

fortsatta planer!


Pingstkyrkan Linköping


Majgatan 4


582 46 Linköping


013-25 38 69 (exp)


info@pingstlinkoping.se


www.pingstlinkoping.seKONTAKT